De aanpak van Manuele Therapie Laren

screening
Als u zonder een verwijzing van een arts bij de manueel therapeut komt, voeren we eerst een screening uit om te bepalen of u met uw klachten bij de manueel therapeut aan het juiste adres bent. De screening bestaat uit een kort vraaggesprek van hooguit 10 minuten. Als een behandeling manuele therapie geïndiceerd is, volgt na deze screening een intake.

intake
Deze bestaat uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In dit gesprek stelt de manueel therapeut vragen over uw klachten, bijvoorbeeld hoe ze ontstaan zijn en waarin uw klachten u beperken. Zoals in uw werkzaamheden, sporten of andere bezigheden.

onderzoek
Daarna volgt er een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut met behulp van testen uw houding en bewegingen beoordeelt. Samen met u beslissen we of manuele therapie zinvol is. Als dat zo is, dan bespreken we de aanpak voor verdere behandeling.

beoordeling

<iframe src="https://qualizorgwidget.nl/stream/h/81IB713208" seamless="seamless" height="938px" width="100%"></iframe>